geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2023-10-20 14:33:44
d
major
8*1
treble
g'
a8 d4 d8 d4 cis8 cis4 b8 a4 a8 a16( b cis d e fis) g8[( e) cis\staccatissimo] a4 g8 fis4 a8 d4 d8 d4 cis8 b4. b8( d) fis\staccatissimo e8( cis) a\staccatissimo d8( b) gis\staccatissimo a4.~a8 r8 a8 a8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4 fis8 a,4 a8 g'8( e) cis\staccatissimo d8( a) fis\staccatissimo fis4.( e8) r8 a8 b4 cis8 d4 e8 fis4. d8( cis) b\staccatissimo a8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4. d8( cis) b\staccatissimo a8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4 r8 r4 \bar"|." ...
6/8
ellenvdg MarianneBakker

2023-10-20 14:42:41
r8 fis4 fis8 fis4 a8 d4 d8 d4 cis8 cis4 b8 a4 a8 g8 fis4 r8 a16( gis a b cis d e fis) g8[( e) cis\staccatissimo] d) e8[( cis) a\staccatissimo] a4 g8 e8 d4 r8 fis4 fis8 fis4 a8 g4.( gis4.) a4 cis8 d4 d8 d4 d,8 e8[ a) cis8\staccatissimo] a4 r8 a4 cis8 b4. b8( d) fis\staccatissimo e8( cis) a\staccatissimo d8( b) gis\staccatissimo a4.~a8 r8 fis4 a8 a8( fis4 r8 e'8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4 fis8 a,4 a8 g'8( e) cis\staccatissimo d8( a\staccatissimo fis8( a) fis\staccatissimo fis4.( e8) d,\staccatissimo d4.( e4) r8 g4 a8 b4 cis8 d4 e8 fis4. d8( cis) b\staccatissimo a8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4. d8( b8( a) gis\staccatissimo a4 cis8 e8( cis) b\staccatissimo a8( a\staccatissimo b4.~b4 r8 a4 cis8 e8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4 a\staccatissimo fis4 r8 r4 r4 \bar"|." ...

2023-10-20 14:43:13
r8 fis4 fis8 fis4 a8 a4 g8 fis4 r8 a16( gis a b cis d) e8[( cis) a\staccatissimo] a4 e8 d4 r8 fis4 fis8 fis4 a8 g4.( gis4.) a4 cis8 d4 d,8 e8[ e8[( a) cis8\staccatissimo] a4 r8 a4 cis8 e8( cis) a\staccatissimo fis4 a8 fis4 r8 e'8( cis) a\staccatissimo fis8( a) d,\staccatissimo d4.( e4) r8 g4 a8 b4 cis8 d4. b8( a) gis\staccatissimo a4 cis8 e8( cis) a\staccatissimo b4.~b4 r8 a4 cis8 e8( cis) a\staccatissimo fis4 r8 r4 r4 \bar"|." ...

2023-10-20 14:44:19
r8 fis4 fis8 fis4 a8 a4 g8 fis4 r8 a16( gis a b cis d) e8[( cis) a\staccatissimo] a4 e8 d4 r8 fis4 fis8 fis4 a8 g4.( gis4.) a4 cis8 d4 d,8 e8[( a) cis8\staccatissimo] a4 r8 a4 cis8 e8( cis) a\staccatissimo fis4 a8 fis4 r8 e'8( cis) a\staccatissimo fis8( a) d,\staccatissimo d4.( e4) r8 g4 a8 b4 cis8 d4. b8( a) gis\staccatissimo a4 cis8 e8( cis) a\staccatissimo b4.~b4 r8 a4 cis8 e8( cis) a\staccatissimo fis4 r8 r4 r4 \bar"|." ...

2023-10-20 14:44:22
r8 fis4 fis8 fis4 a8 d4 d8 d4 cis8 cis4 b8 a4 g8 fis4 r8 a8 a16( gis a b cis d) e8[( cis) a\staccatissimo] d e fis) g8[( e) cis\staccatissimo] a4 e8 d4 r8 fis4 fis8 g8 fis4 a8 g4.( gis4.) a4 cis8 d4 d,8 e8[( a) cis8\staccatissimo] a4 r8 a4 d8 d4 cis8 b4. b8( d) fis\staccatissimo e8( cis) a\staccatissimo fis4 a8 fis4 d8( b) gis\staccatissimo a4.~a8 r8 e'8( a8 a8( cis) a\staccatissimo fis8( e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4 fis8 a,4 a8 g'8( e) cis\staccatissimo d8( a) d,\staccatissimo d4.( e4) fis\staccatissimo fis4.( e8) r8 g4 a8 b4 cis8 d4 e8 fis4. d8( cis) b\staccatissimo a8( cis) e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4. b8( a) gis\staccatissimo a4 cis8 e8( d8( cis) a\staccatissimo b4.~b4 r8 a4 cis8 e8( b\staccatissimo a8( cis) a\staccatissimo fis4 e\staccatissimo g8( e) cis\staccatissimo d4 r8 r4 \bar"|." ...