geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2024-04-25 11:20:54
f
major
4*1
treble
g'
c4 \grace{g'8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4.\mordent e16 d c4 d \grace{d8} c4. \mordent bes16 a bes2\mordent a8 f a c f4 a \grace{a8} g4.\mordent c,16 e g4.\mordent e16 g bes2. a8 g a4 g8 a bes a g f \grace{f8} e4.\mordent d8 c4 a' \times2/3 {g8 f e} \times2/3 {e8[ d c]} g'4 a \times2/3 {f8[ e d]} \times2/3 {d8[ c bes]} f'4 g \times2/3 {e8[ f g]} \times2/3 {a8[ g f]} e4 d \grace{d8} c4\mordent a'8. f16 \grace{a8} g4\mordent a8. f16 \times2/3 {e8[ d e]} \times2/3 {f8[ e d]} e4 \grace{ a8} d4 \afterGrace c2 {a8} \bar"|." ...
2/2
ellenvdg MarianneBakker

2024-04-25 11:24:26
c4 \grace{g'8} f4\mordent ^"1)" c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4.\mordent e16 d c4 d \grace{d8} c4. \mordent bes16 a bes2\mordent a8 f a c f4 a \grace{a8} g4.\mordent c,16 e g4.\mordent e16 g bes2. a8 g a4 g8 a bes a g f \grace{f8} e4.\mordent d8 c4 a' \times2/3 {g8 f e} \times2/3 {e8[ d c]} g'4 a \times2/3 {f8[ e d]} \times2/3 {d8[ c bes]} f'4 g \times2/3 {e8[ f g]} \times2/3 {a8[ g f]} e4 d \grace{d8} c4\mordent a'8. f16 \grace{a8} g4\mordent a8. f16 \times2/3 {e8[ d e]} \times2/3 {f8[ e d]} e4 \grace{ a8} e8} d4 \afterGrace c2 {a8} \bar"|." ...

2024-04-25 11:38:52
c4 \grace{g'8} f4\mordent ^"1)" c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4.\mordent e16 d c4 d \grace{d8} c4. \mordent bes16 a bes2\mordent a8 f a c f4 a \grace{a8} g4.\mordent c,16 e g4.\mordent e16 g bes2. a8 g a4 g8 a bes a g f \grace{f8} e4.\mordent d8 c4 a' \times2/3 {g8 f e} \times2/3 {e8[ d c]} g'4 a \times2/3 {f8[ e d]} \times2/3 {d8[ c bes]} f'4 g \times2/3 {e8[ f g]} \times2/3 {a8[ g f]} e4 d \grace{d8} c4\mordent a'8. f16 \grace{a8} g4\mordent a8. f16 \times2/3 {e8[ d e]} \times2/3 {f8[ e d]} e4 \grace{ e8} d4 \afterGrace c2 {a8} \bar"|." \bar"||" ...

2024-04-25 12:55:51
c4 \grace{g'8} f4\mordent ^"1)" c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4.\mordent e16 d c4 d \grace{d8} c4. \mordent bes16 a bes2\mordent a8 f a c f4 a \grace{a8} g4.\mordent c,16 e g4.\mordent e16 g bes2. a8 g a4 g8 a bes a g f \grace{f8} e4.\mordent d8 c4 a' \times2/3 {g8 f e} \times2/3 {e8[ d c]} g'4 a \times2/3 {f8[ e d]} \times2/3 {d8[ c bes]} f'4 g \times2/3 {e8[ f g]} \times2/3 {a8[ g f]} e4 d \grace{d8} c4\mordent a'8. f16 \grace{a8} g4\mordent a8. f16 \times2/3 {e8[ d e]} \times2/3 {f8[ e d]} e4 \grace{ e8} d4 \afterGrace c2 c2.^"2)" {a8} \bar"||" c4 \grace{a'8} g4\mordent c,8. e16 \grace{a8} g4\mordent e8. g16 bes2. a8 g \times 2/3 {f8[ e f]} \times 2/3 {g8[ a f]} e4 d \itime 3/4 d4\mordent cis \grace{cis8} e4 \itime 2/2 \grace{g8} f4 \mordent d8. a'16 \times 2/3 {e8[ f g]} \times 2/3 {g[ f e]} \grace{g8} f4\mordent d8. a'16 \times 2/3{e8[ f g]} \times 2/3{g8[ f e]} \times 2/3{f8[ a g]} \times 2/3{f8[ e d]} e2\mordent d2. cis4 \grace{g'8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c2 c4 8 ...
1) Kwartnoot met punt in bron? 2) Halve noot (zonder punt) in bron?

2024-04-25 14:17:47
c4 \grace{g'8} f4\mordent ^"1)" c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4.\mordent e16 d c4 d \grace{d8} c4. \mordent bes16 a bes2\mordent a8 f a c f4 a \grace{a8} g4.\mordent c,16 e g4.\mordent e16 g bes2. a8 g a4 g8 a bes a g f \grace{f8} e4.\mordent d8 c4 a' \times2/3 {g8 f e} \times2/3 {e8[ d c]} g'4 a \times2/3 {f8[ e d]} \times2/3 {d8[ c bes]} f'4 g \times2/3 {e8[ f g]} \times2/3 {a8[ g f]} e4 d \grace{d8} c4\mordent a'8. f16 \grace{a8} g4\mordent a8. f16 \times2/3 {e8[ d e]} \times2/3 {f8[ e d]} e4 \grace{ e8} d4 \afterGrace c2.^"2)" {a8} c2 r4 \bar"||" c4 \grace{a'8} g4\mordent c,8. e16 \grace{a8} g4\mordent e8. g16 bes2. a8 g \times 2/3 {f8[ e f]} \times 2/3 {g8[ a f]} e4 d \itime 3/4 d4\mordent cis \grace{cis8} r4 e4 \itime 2/2 \grace{g8} f4 \mordent d8. a'16 \times 2/3 {e8[ f g]} \times 2/3 {g[ f e]} \grace{g8} f4\mordent d8. a'16 \times 2/3{e8[ f g]} \times 2/3{g8[ f e]} \times 2/3{f8[ a g]} \times 2/3{f8[ e d]} e2\mordent d2. cis4 \grace{g'8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c8. a'16 \grace{g8} f4\mordent c2 c,2. c4 8 4 r4 c4 e4\mordent c8. e16 g4\mordent e8. g16 bes2~ bes8[ bes a g] \times 2/3{a8[ g a]} \times 2/3{bes8[ a g]} f8( g) g4\mordent \grace{g8} f4\mordent d8. bes16 \grace{d8} c4\mordent d8. bes16 \times2/3{a8[ g a]} \times2/3{bes8[ a g]} f8( g) g4\mordent f2. \bar"|." ...

2024-04-25 14:28:01
...