geschiedenis: NLB004394_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004394_01
f
major
g'
g2 a4 a4 a2 bes2 a4 bes2( a8 g8) f2 r4 f4 g g a8( g) a( bes) c4 c,8( d) e( f) g4( f8 e f4) g2 g2 a4 a4 a2 bes2 a4 bes2( a8 g8) f2 r4 f4 g g a8( g) a( bes) c4 c,8( d) e( f) g4( f8 e f4) g2 r4 g4 g4 g a4. a8 a4 g4 f4( e8 d e2) d4 a'4 c4. bes8 a4 g2( f4) g2 a2 \fermata g2 a4 a4 a2 bes a4 bes bes a8( g) f2 r4 f4 g g a8 g a bes c4( c,8 d e f g4 f8 e f4) g1 ...
De kin -- de -- ren van -- der wijs -- _ _ heyt Sijn -- der ghe -- rech -- _ ti -- _ gher ver -- _ ga -- _ rin -- _ _ _ ghe Haer oef -- fe -- nis waer in prijst _ _ leyt Dat is ghe -- hoor -- _ saem -- _ heyts be -- _ wa -- _ rin -- _ _ _ ghe En o -- pen -- ba -- rin -- ghe Der lief -- _ _ _ den vast sij hier oyt be -- _ trou -- den Mijn kin -- de -- ren hoort de ver -- cla -- rin -- _ ghe Uus va -- ders en ghy wort be -- hou -- _ _ _ _ _ _ _ _ den
4/4
admin
120
1