geschiedenis: NLB004397_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004397_01
g
dorian
g'
r4 g4 g g e8( f) g( e) f4. f8 d4 bes' a g g f g2 r4 g4 g g e8( f) g( e) f4. f8 d4 bes' a g g f g2 r4 g4 a d c bes a2 r4 a4 bes bes a a g2 f4 f4 g g a8 f g a bes( a g f) g4 bes a g g f g1 ...
De wijs -- heyt al -- _ tijt _ on -- der -- hout Haer kin -- de -- ren ge -- mein Sy in -- geef -- tet _ haer _ me -- nich -- fout het le -- ven groot en klein En sy ont -- fanght cer -- teyn Al die heur hier ver -- cloec -- ken En -- de den wech des hee -- ren soec -- _ _ _ ken Die recht is en -- de reyn.
4/4
admin
120
1