geschiedenis: NLB004406_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004406_01
c
major
g'
g2 a4( g~ g) g8 g e4.( f8 g) a g2( f8 e d4) d4 c4.( d8 e f g4) g8 g a4 c4 b4 a g2 g2 a4( g~ g) g8~ g e4. f8( g a) g2( f8 e d4) d4 c4.( d8 e f g4) g8 g a4 c4 b4 a g2 r4 g4 a g f e f2 e2 r4 c'4 c4. b8 a4 g g f e a4 a g f e d8 e f4.( e8 d c d4) d c1 ...
Dat werck _ _ al -- tijt sy -- _ _ nen mees -- _ _ _ ter prijst _ _ _ _ Ins -- ghe -- lijcx den han -- del goet Een op -- recht _ en _ vro -- me _ _ vorst _ _ _ be -- wijst _ _ _ _ Die geen die recht oor -- deel doet Ge -- lijck hy in als is vroet so sijn sijn of -- fi -- ciers oock hier want goe -- den raet gheeft bor -- ghers goet _ _ _ _ be -- stier.
4/4
admin
120
1