geschiedenis: NLB004409_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004409_01
c
major
g'
r4 r4 f4 f2 e4 d2 c4 d2 e4 f4. d4 e f g4. g8 f4 e d2 c2. r4 r4 f4 f2 e4 d2 c4 d2 e4 f4. d4 e f g4. g8 f4 e d2 c2. r4 r4 b'4 b4. a8 b4 g4. a8 b4 c b a b2 d4 c b a g a2 g b4 b4. a8 b4 g4. a8 b4 c4 b a b2 d4 c b a g a2 g1 ...
By u -- wen roep en Go -- des woort blijft hier end' hebt toch dat voor oo -- gen Sijt niet ver -- wond -- det als ghy hoort Dat hier god -- loo -- se na goet poo -- gen Be -- trout ghy den hoo -- ghen Diet al seer wel sticht ghy crijght goet ins -- ghe lijc -- ke want wilt hyt ghe -- doo -- gen Het valt hem seer licht aer -- me te ma -- ken rijc -- ke.
4/4
admin
120
1