geschiedenis: Ben ik dan tot niet gebooren / Als tot droefheit en geween


Legenda:

versie en wijzigingen

2011-12-15 13:22:35
g
major
16*2
g'
b16^"1)" c d8 d d16( g fis) e\staccatissimo e8( d) r8 e16 c b8[ c16( a]) g8 fis g4. \bar":..:" d'16 b a8. c16 b[( g]) d'( b) b8[\trill \grace{a16[ b]} a8] r8 d16 b a8. c16 b[( g]) d'( b) b8(\trill a) r8 b16 c d8 d d16( g fis) e\staccatissimo e8\trill d r8 e16 c b8( c16) a g8 fis g4. \bar"||" ...
Ben ik dan tot niet _ _ ge -- boo -- ren Als tot droef -- heit _ en ge -- ween Schoon -- ste Juf -- fer vol _ van _ waar -- de Ziet dog eens uw Min -- _ naar _ aan _ Gij al -- leen zyt maar _ _ op aar -- de Die myn smart _ ge -- nee -- zen kan
2/4
timenb
120
This is a song with keyboard accompaniment. Because of technical reasons it is unfortunately not possible to show both voices together. The accompaniment can be found at the second strophe. The title of this song is given as 'Ariette'. Prescribed tempo is

2018-02-15 15:47:29
treble
b16^"1)" b16 c d8 d d16( g fis) e\staccatissimo e8( d) r8 e16 c b8[ c16( a]) g8 fis g4. \bar":..:" d'16 b a8. c16 b[( g]) d'( b) b8[\trill \grace{a16[ b]} a8] r8 d16 b a8. c16 b[( g]) d'( b) b8(\trill a) r8 b16 c d8 d d16( g fis) e\staccatissimo e8\trill d r8 e16 c b8( c16) a g8 fis g4. \bar"||" ...
timenb ellenvdg
This is a song with keyboard accompaniment. Because of technical reasons it is unfortunately not possible to show both voices together. The accompaniment can be found at the second strophe. The title of this song is given as 'Ariette'. Prescribed tempo is
0