geschiedenis: Toen ik op Neerlands bergen stond / Hoorde ik de glazen klinken


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
g
major
8
g'
b8 d c b a g g g g16 g c8 g c d e4 d8. d16 c8 d e c b e d b16 b a8 b c b a( e') d8. d16 c8 d e c b e d b16 b a8 b c b a4 g ...
Toen ik op Neer -- lands ber -- gen stond Hoor -- de ik de gla -- zen klin -- ken Ik wou nog wel eens, ja o ja, en ik wou nog wel eens drin -- _ ken Ik wou nog wel eens, ja o ja, en ik wou nog wel eens drin -- ken
2/4
admin
120