geschiedenis: En boven uit het vensterken / Daar lag een mooi meisje fijn


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
g
major
8
g'
d'8 d b e8. b16 d8 c c a8 c c16 c d8 d g,4. d'8 d b g'8. fis16 fis8 a,16 a a8. b16 c8 a d d g,4 r4 d'8. d16 d8 g16 g d8 c c8. c16 c8 b16 b b8 d b g g g16 g a8 a16 a d8 d g,4 e'8. e16 d8 g,16 g b8 a g4. ...
En bo -- ven uit dat ven -- ster -- ken daar lag een mooi meis -- je fijn. Me -- teen kwam daar een schoen -- ma -- ker aan Zeg meis -- je wil je mij? Neen gij schoen -- ma -- ker pik -- ke -- draad je naait er zo me -- nig val -- se naad En je zult mij -- ne man niet zijn En je zult mij -- ne man niet zijn.
4/4
admin
120