Bronnenoverzicht

Dit overzicht toont alle bronnen waarvan transcripties al te vinden of nog te maken zijn in Speelmuziek. Vanuit dit overzicht kunt u besluiten van welke bron u muziek wilt transcriberen. Kies bij uw gekozen bron eerst de knop "transcripties voor deze bron" en daarna de knop "transcriptie toevoegen". ?

Toon alle bronnen

(Deelman MeloGids1893)

Deze melodieëngids bevat liederen die veelal zijn gegroepeerd naar onderwerp. Aan het begin van het boek staan vaderlandsliederen, daarna volgen een aantal liederen van de draaimolen van Wolfs, een groot aantal Duitse (volks-)liederen en aan het einde van het boek staat een aantal geestelijke liederen. Deze laatste groep bestaat uit zowel psalmen als uit liederen afkomstig uit het Evangelisch liedboek. Deelman heeft naar alle waarschijnlijk in dit boek een groot aantal melodieën genoteerd die tot dan toe nog niet in eerdere bronnen waren opgenomen. De versies die hij heeft opgenomen zijn over het algemeen de standaardversies, zoals al bekend in de liederenbank. Een enkele keer heeft hij een variatie op de standaardversie gebruikt. Deelman heeft de melodieën tevens voorzien van een begeleiding. De oorspronkelijke melodie bevindt zich in de hoogste stem. De andere drie stemmen zijn waarschijnlijk door Deelman zelf geschreven. Alleen de bovenstem met de melodie is getranscribeerd.

Auteur: Deelman, L.H.]
Jaar: [1893+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


411 413 409

100%