Iens boarte ik as berntsje mei haedstêf en kroan, / Mei skild en mei swird, dat ik swaeide aloanLaatst gewijzigd op 0000-00-00 00:00:00.