geschiedenis: Veillons mes Soeurs Veillons encore / La nuit j'en fuit devant l'aurore


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-09-03 13:07:14
g'
admin
120

2014-09-03 13:07:14
c
major
8*1
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4 c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. b c r4\sb g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4.\sb g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8\sb e d e c b c a g4. d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e'8 e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4 e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. (b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4. d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8 g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4 g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4. d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...
6/8
admin HesterDr

2014-09-03 13:07:14
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de --vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien --tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour

2014-09-03 13:07:14
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de --vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien --tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nouveaux les den- les rubans les plus beaux les rubans les plus beaux les rubans les plus beaux Cho -- se

2014-09-03 13:07:14
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4 c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. b c r4\sb g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4.\sb g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g g\sb e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8\sb c8 e d e c b c a g4. d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e'8 e'8\sb e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4 b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. (b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4. d4.^"1)" d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8 g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4 g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4. d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de --vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien --tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nouveaux nou -- veaux les _ den- les rubans _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les rubans ru -- bans les plus beaux les rubans _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends - un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour
1) Overgebonden noot in bovenstem (zie bron).

2015-02-23 11:31:21
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4 c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4 g2.~g2.~g2.~g4\sb e8 f4 d'8 c4. b c r4\sb r4 g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4.\sb g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g\sb e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8 e d e c b c a g4. d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e'8\sb e4\sb e'8 e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e4\sb c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4 g2.~g2.~g2.~g2.~g4\sb e8 f4 d'8 c4. (b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4.^"1)" d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8 r8\sb g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4 c4\sb g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4. c4.\sb d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...

2015-02-23 11:32:34
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de --vant -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien --tot -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends - _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-02-23 11:32:51
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ j'en s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-02-23 11:46:57
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- _ vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-02-23 11:48:27
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- _ vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-02-23 12:04:27
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-02-23 12:30:19
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4 e4\sb e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4 e4\sb c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4\sb g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. b c r4 r4\sb g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4.\sb g4. g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g\sb e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8 e d e c b c a g4. d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4\sb e8 f4 d'8 c4. (b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4.^"1)" d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8\sb g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4\sb g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4.\sb d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-02-23 12:32:33
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. b c r4\sb g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4. g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g\sb g e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8 e d e c b c a g4. g4.\sb d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4\sb g2.~g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. (b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4.^"1)" d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8\sb g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4\sb g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4.\sb d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...

2015-02-23 12:33:03
Driestemmigheid in de bron, genoteerd over twee balken. 1) Overgebonden noot in bovenstem (zie bron).

2015-07-29 13:39:05
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour
HesterDr Sanneke

2015-07-29 13:39:44
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2015-07-29 13:40:02
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. b c r4\sb g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4. g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8 e d e c b c a g4.\sb d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. (b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4.^"1)" d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8\sb g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4\sb g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4.\sb d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2017-12-07 15:45:35
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour

2017-12-07 15:49:07
treble
Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- _ re mes soeurs _ voi -- _ la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ re a _ _ mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour Il m'a pro -- mis des _ den -- tel -- _ les a moi des ru -- bans nou -- veaux a _ _ moi des _ ru -- bans --bans _ nou -- veaux les _ den- les _ ru -- bans _ les _ plus beaux _ les ru -- bans les plus beaux les _ ru -- bans les _ plus beaux Cho -- se Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ fuit _ de -- _ vant l'au -- ro -- _ _ re Veil -- lons _ mes _ soeurs _ veil -- _ lons en -- co -- _ _ re La nuit _ _ s'en _ _ fuit _ _ _ _ de -- vant l'au -- ro -- re Mes soeurs _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ voi -- la _ bien -- tot _ le jour _ Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re rends _ _ un _ _ Pe -- _ _ re _ a mon a -- mour Jour _ pros -- _ pe -- _ _ re rends _ un _ Pe -- _ _ re a mon a -- mour o jour _ pros -- pe -- _ re rends _ un Pè -- _ re rends _ un Pè -- _ re a mon a -- mour rends _ _ un _ _ Pè -- _ _ re rends un Pè -- _ _ re _ a mon _ _ a -- mour
Sanneke peterk

2017-12-07 15:49:07
e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e (d4~d8) c b c4.~c8 b c d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4. c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2. g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. b c r4\sb g8 g4.~g8 g c c b d d c e e4. (d4) d8 a'g f e d c c4. b\sb d4.~d8 c b a b c b4. b4.~b8 a g fis g a g4. g'8 fis e d c b\grace {b8} a8 gis a e'c a g4. fis g r4 r8\sb b4.~b8 a g fis g a g4. d'4.~d8 c b a b c b4. r2. r4 r8 r4 a8 b4. a g r4 r8\sb g4. b4 d8 d,4. d8 e fis\grace {a16} g8 fis g e'4 d8 d4 b8 c4 a8 b4. a16 b c8 e d e c b c a g4.\sb d'8 e f r2. r4 r8\sb c8 e g g4 f8 b, d f f4 e8 c4 c8 c4. c4 c8 c4. c8 g'e d4. g,8 a b c4. r4 r8 r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. r2. b4 g8 r4 r8 r2. r2. r2. r4.\fermata r4\fermata\sb e8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb e'8 e8 (d4~d8) c b c4. c8 d e d4. c\grace {d16} c8 b c b4\sb e,8 e4.~e8 f d c4.~c8 d e f4. d e8 g f e4\sb c'8 f e d c b a g2.~g2.~g2.~g2.~g4 e8 f4 d'8 c4. (b4) c4.( b4) g8 c4.~c4 c8\grace {c16} b8 a b d c b bes4. (a4) a8 a'g f e d c c4. (b)\sb d4.^"1)" d8 (c) b a b c b4. b b8 a g fis g a g4 r8 g' b a g fis e d c b e c a g4. fis g r4 r8\sb g4.~g8 f e d e f e4. e'e8 d c b c d c4. r2. r4 r8 r4 d8 e4. d c4\sb g8 a c e e d d g, b d d c c g c e e d b g b d\grace {d4} c2. d8 c b d c b e d c c4.\sb d d c8 d e f e d c2. b4.~b4 b8 c4. r4 r8\bar "|." ...

2018-01-24 13:06:30
peterk ellenvdg
Driestemmigheid in de bron, Driestemmig, maar genoteerd over twee balken. notenbalken. 1) Overgebonden noot in bovenstem (zie bron). bovenstem.