geschiedenis: Hoe singt ginder onder 't lommer Galathe / hoe springt het beesje sonder kommer


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-06-17 15:56:18
g'
admin
120

2015-11-02 16:26:54
a
minor
4
a'4 a1 a,4. b8 c4. a8 e'4. e8 a4. b8 gis4. \ficta fis16( gis) a4. d,8 e4. d8 c4. b8 c4. a8 a'4. a8 a4. g8 g4. fis8 g2. g4 f4. e8 d4. c8 b2. c4 d4. e8 f4. g8 e2. e4 a4. b8 a4. g8 fis4. g8 e4. fis8 dis2 b'4. a8 g( \ficta fis) g( a) fis4. e8 e2. \bar ":..:" ...
Hoe singt gin -- der on -- der "'t lom" -- mer Ga -- la -- the, hoe _ springt het bees -- je son -- der kom -- mer, al -- les is in rust en vree: Phi -- lan -- der die sit mee, ge -- rus -- jes bij zijn vee, drinckt zijn ge -- noe -- gen uijt, door "'t soet" ge -- luijt, van de bos -- galm op zijn fluijt. hoe spie -- ge -- len, de Streeck - jes, van de Eeck -- jens, in de Beeckjens, siet het vee, de Bock -- jens on -- der "'t sin" -- gen, sprin -- gen mee, met een bots van rots op rots, van stee op stee, om strydt, ver -- blydt, ter -- wijl de Nach -- te -- gael singht, dat het klinckt, en "'t dor" -- stigh hert -- jen uijt de spring -- bron drinckt.
4/4
admin Sanneke

2015-11-02 16:27:39
a'4 a1 a,4. b8 c4. a8 e'4. e8 a4. b8 gis4. \ficta fis16( gis) a4. d,8 e4. d8 c4. b8 c4. a8 a'4. a8 a4. g8 g4. fis8 g2. g4 f4. e8 d4. c8 b2. c4 d4. e8 f4. g8 e2. e4 a4. b8 a4. g8 fis4. g8 e4. fis8 dis2 b'4. a8 g( \ficta fis) g( a) fis4. e8 e2. \bar ":..:" e4 b4. e8 d4. e8 c4. b8 f'4. f8 e4. d8 a'4.^"1)" g8 fis4. d8 g4.^"2)" e8 b2. c4 d4. e8 f4. g8 e4. f8 d4. c8 c2 d4. e8 f4. e8 d4. e8 a,4. c8 b4. a8 gis2. a4 e4. a8 a4. gis8 a4. b8 c4. a8 e'4. e8 f4. g8 a2 e2~ e2 d4. b8 c4. gis8 a4. b8 b2. a4 a2. \bar ":|." ...
Hoe singt gin -- der on -- der "'t lom" -- mer Ga -- la -- the, hoe _ springt het bees -- je son -- der kom -- mer, al -- les is in rust en vree: Phi -- lan -- der die sit mee, ge -- rus -- jes bij zijn vee, drinckt zijn ge -- noe -- gen uijt, door "'t soet" ge -- luijt, van de bos -- _ galm _ op zijn fluijt. hoe spie -- ge -- len, de Streeck - jes, van de Eeck -- jens, in de Beeckjens, siet het vee, de Bock -- jens on -- der "'t sin" -- gen, sprin -- gen mee, met een bots van rots op rots, van stee op stee, om strydt, ver -- blydt, ter -- wijl de Nach -- te -- gael singht, dat het klinckt, en _ "'t dor" -- stigh hert -- jen uijt de spring -- bron drinckt.
1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) In de bron staat vooraan deze regel een mol genoteerd. In de transcriptie is deze mol niet verwerkt.

2015-11-09 12:53:38
Hoe singt gin -- der on -- der "'t lom" -- mer Ga -- la -- the, hoe _ springt het bees -- je son -- der kom -- mer, al -- les is in rust en vree: Phi -- lan -- der die sit mee, ge -- rus -- jes bij zijn vee, Vee, drinckt zijn ge -- noe -- gen uijt, door "'t soet" ge -- luijt, van de bos -- _ galm _ op zijn fluijt. hoe spie -- ge -- len, de Streeck - -- jes, van de Eeck -- jens, in de Beeckjens, Beeck -- jens, siet het vee, de Bock -- jens on -- der "'t sin" -- gen, sprin -- gen mee, met een bots van rots op rots, van stee op stee, om strydt, ver -- blydt, ter -- wijl de Nach -- te -- gael singht, singt, dat het klinckt, en _ "'t dor" -- stigh hert -- jen uijt de spring -- bron drinckt.

2018-04-04 15:17:15
treble
Sanneke ellenvdg
1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) In de bron staat vooraan deze regel een mol genoteerd. In de transcriptie is deze mol niet verwerkt.