geschiedenis: O God wilt mi salveren / Het water coemt mi aen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2016-01-21 15:00:45
g
mixolydian
r2 g2^"1)" g g a b c1 c r2 b2 a1 g2 c1 b2 c1 r2 c2 b b c c d1 d r2 c2^"2)" b2. c4 d2 c a1 g r2 ...
4/2
admin SelmaNoordergraaf
In de bron staat het lied een octaaf lager in de tenorsleutel genoteerd. 1) Bij Clemens ontbreekt het woord 'O', en staat op de volgende twee noten een overbinding op 'wilt'. 2) Versie 1540b heeft voor deze regel de tekst: 'Te gronde laten gaen'.
1

2016-01-21 15:02:51
r2 g2^"1)" g g a b c1 c r2 b2 a1 g2 c1 b2 c1 r2 c2 b b c c d1 d r2 c2^"2)" b2. c4 d2 c a1 g r2 g2 a a d d c1 b a1 g f2 g e1 d r2 \bar ".|:" d2 a'1 a2 a b c d1 d r2 c2 b2.( a4) g2 b a1 g1 \bar "|." ...
O God wilt mi sal -- ve -- ren Het wa -- ter coemt mi aen Het li -- den wil mi de -- ren Heel la -- ten te gron -- den gaen.

2017-12-01 11:42:26
O God wilt mi sal -- ve -- ren Het wa -- ter coemt mi aen Het li -- den wil mi de -- ren Heel la -- ten te gron -- den gaen. Seer diep ben ic ghe -- son -- cken Ver -- druct van een tem -- peest. Ic riep, mijn woer -- den die clon -- cken Als ick _ was seer be -- vreest.

2017-12-01 11:42:26
bass
r2 g2^"1)" g,2^"1)" g g a b c1 c r2 b2 a1 g2 c1 b2 c1 r2 c2 b b c c d1 d r2 c2^"2)" b2. c4 d2 c a1 g r2 g2 a a d d c1 b a1 g f2 g e1 d r2 \bar ".|:" d2 a'1 a2 a b c d1 d r2 c2 b2.( a4) g2 b a1 g1 \bar "|." ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
In de bron staat het lied een octaaf lager Genoteerd in de tenorsleutel genoteerd. tenorsleutel. 1) Bij Clemens ontbreekt het woord 'O', en staat op de volgende twee noten een overbinding op 'wilt'. 2) Versie 1540b heeft voor deze regel de tekst: 'Te gronde laten gaen'.