geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-10-27 15:58:51
f
major
f8 a c4 f e4\prall d8 e c4 c8 e g4 c a4\prall g8 a f4 f,8 a c4 f e4\prall d8 e c4 d4 g, b\prall c2.\fermata \bar ":..:" c8 d e f g a bes4\prall a8 bes g4 a8 c bes a g f e4\prall d8 e c4 c8 d e f g a bes4 a8 bes g bes a4 f e\prall f2.\fermata \bar ":|." ...
3/4
admin JaspervdBergh
De melodie heeft een baspartij.

2015-10-27 15:58:51
De Bij de melodie heeft is een baspartij. baspartij genoteerd in de bron.