geschiedenis: Als den Hemel in erbermen / Dagt aan 't kermen


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 17:56:54
g'
admin
120

2016-12-02 16:10:26
f
major
a4 a f2 a g4 a bes2 bes c4 a g2 g2 a4 bes c d c bes c2 r2 a4 a f2 a2 g4 a bes2 bes c4 a g2 g2 a4 g f2. e8( d) e4 e f1 ...
Als den He -- mel in er -- ber -- men, Dagt aan "'t ker" -- men, Van sijn volck in "'t duys" -- te -- ren, En Hy "hunn'" ge -- vanc -- knis slaack -- te, Doen ge -- raack -- te, Zy -- on uyt de _ kluys -- te -- ren.
2/2
admin peterk
1

2016-12-02 16:10:26
Als den He -- mel in er -- ber -- men, Dagt aan "'t ker" -- men, Van sijn volck in "'t duys" -- te -- ren, En Hy "hunn'" ge -- vanc vanck -- knis nis slaack -- te, Doen ge -- raack -- te, Zy -- on uyt de _ kluys -- te -- ren.
peterk ellenvdg