geschiedenis: Mars p.6


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-05-23 18:55:38
Mars [p.6]
g
major
2
g'
g4 g8 a | b a b \ficta c d \ficta c b a g4 g \sb d' d8 e fis e fis g a g fis e d2 g,4 g8 a | b a b \ficta c d \ficta c b a g4 g \sb g'4 fis8 e d4 g fis8 g a fis g2 r2^"1)" \bar ":|." g4.^"2)" a8 b4 a8 g a4 g8 fis g4 fis8 e d4 b e8 d e fis g fis b a g4 fis8 g e2 \ficta c4 b8 \ficta c d4 e8 d \ficta c b a g fis4 d g4 g8 a | b a b \ficta c d \ficta c b a g4 g \sb g'4 fis8 e d4 g fis8 g a fis g2 \bar "|." ...
2/2
root
120
Transcriptie: Frederik Advokaat Maataanduiding in bron: 2 Voortekening in bron: fis (2x) en cis 1) Rust toegevoegd. 2) Punctering toegevoegd.