geschiedenis: La Reede


Legenda:

versie en wijzigingen

2011-12-15 13:27:51
La Reede
d
major
g'
d8 d'16 e fis8 d cis e cis a b d16 b cis8 e16 cis16 d8 a fis d \sb d d'16 e fis8 d cis e cis a b d16 b g b g8 a4 a \bar"||" a'16 g a b a8 a, a a' a fis g16 fis g a g8 a, a g' g a, \sb b d16 b cis8 e16 cis d8 fis16 d e8 g16 e fis a d, fis e g cis, e d4 d, \bar"|." ...
2/4
timenb
120